Modhi

Dette skal du vite om kreditt og innfordring

Ikke alle kunder er like gode betalere, slik er det bare. Du som jobber med kreditt har som din oppgave å holde kontantstrømmen jevn og du vil unngå å tapsføre fordringer. Jobber du i et mellomstort eller stort firma kan det bety store summer hvert år som går tapt. Derfor skal du ha god kunnskap om lover og regler og hvilke muligheter som finnes for å drive inn utestående fordringer. I tillegg må du vite endel om det å ta godt vare på din virksomhets gode navn og rykte, enten du driver med innfordring selv eller har en partner. På denne siden får du vite alt du trenger om kreditt og innfordring.

Velg riktig innfordringsløsning

Frustrert mann ved laptop

Innkreving er et komplisert fagfelt og de som tilbyr slike tjenester er mange. Her skal du få noen helt konkrete tips til hvilke kriterier du må legge til grunn før du velger innfordringsløsning og en samarbeidspartner.

 

Før du lander en avtale med samarbeidspartner som skal kreve inn fordringene på dine vegne, er det enkelte krav du skal være tydelig på:

 • De må tilby en god kundeweb. Et sted hvor du kan kontrollere de ulike fordringene du har utestående og hva som er status på dem.
 • Kundewebben må gi deg et godt bilde av pengestrøm og rapporter.
 • Systemet må ha integrasjon mot de program og systemer du bruker hver dag. Dette skal gå sømløst uten masse innlogginger og muligheter for feilbruk.
 • Det skal være en god logg over kommunikasjon mellom deg, leverandør av innfordringstjenestene og skyldnere
 • Omdømmet til dine samarbeidspartnere må være godt. Husk at det er disse som på vegne av din bedrift skal drive innkreving. De må være ærlige og redelige. Deres verdier må korrespondere med de du har i ditt firma.
 • De bør ha gode vaske- og scoreløsninger så tiltakene i den enkelte sak treffer best mulig og automatiserte elektroniske løsninger som bidrar til å opprettholde et godt aktivitetsnivå.
 • Du bør selv og i samarbeid med din inkassoleverandør finne hvilket aktivitetsnivå dere ønsker for best mulig løsning på sakene.

I dette blogginnlegget kan du lese mer: Valg av innfordringsløsning og leverandør. Disse kriteriene bør du legge til grunn

 

Last ned guide om kreditt og innfordring: Slik blir du superhelt i ledergruppa

Få bedre resultat og likviditet

 
Det er relativt vanlig i Norge at eldre fordringer som er forfalt kanskje for opptil flere år siden, blir solgt til selskaper som har spesialisert seg på oppkjøp av gammel og misligholdt gjeld. For deg og ditt selskap betyr det at du kan få inn noen av de pengene du har utestående, og som en bonus slipper du å ligge våken om nettene og tenke på pengene selskapet ditt aldri fikk.

 

Ofte er det ikke snakk om enkeltstående krav til en kunde, men kanskje har det samlet seg opp flere krav over tid. Kravene har du gjerne skrevet av (tapsført) og de utgjør ikke en post i selskapets balanse i dag. Derfor vil et eventuelt salg av gamle fordringer gi en "boost" til selskapets likviditet.

 

I enkelte tilfeller vil du ha krav på fradrag på skatten for tap på fordringer. Det kan være vanskelig å avgjøre om det skal gis fradrag for tap og derfor har Skatteetaten laget denne beskrivelsen: Skattemessig fradrag for tap på fordring – kravet om særlig og nær tilknytning

 

Men har du vedlikeholdt din portefølje av fordringer på en god måte og samtidig kan stille med god dokumentasjon og kontaktinformasjon på skyldnerne, vil du ha en mulighet til å tjene noen penger ved salg – tross alt.

Les mer om temaet i bloggartikkelen: Salg av fordringer gir bedre resultat og likviditet

New Call-to-action

Når skal du selge fordringene dine?

Timeglass på kalender

Når skal du selge fordringene dine? Tør du vente til de går til inkasso eller selger du med en gang kravet forfaller? En fordring er ferskvare og taper seg i verdi etterhvert som tiden går. Er du avhengig av jevn kontantstrøm inn til ditt firma bør du selge fordringene tidlig.

 

Mange lever med den forestillingen at man først kan selge fordringer som har gått til inkasso og da gjerne etter at du har anstrengt deg for å kreve inn pengene i flere uker. Timing er viktig!

Les mer i denne artikkelen på smarterebetaling.no: Når skal du selge fordringene dine

All erfaring tilsier at de fleste kunder er betalingsklare enten når de kjøper noe eller rett etterpå, dersom det er snakk om en faktura. Jo lenger tid du lar det gå mellom leveringen av varen eller tjenesten og tidspunktet de blir presentert for regningen, jo mer tilbøyelige er de til å la være å betale. Dette handler om adferdsøkonomi og hvordan mennesker reagerer irrasjonelt når det gjelder å kvitte seg med penger.

 

Last ned e-bok om kreditt og innfordring: Slik blir du superhelt i ledergruppa

Slik går du fram for å selge gamle fordringer

Tar i mot kontanter

Hvis du i dag sitter på eldre porteføljer som ligger hos kanskje flere inkassoselskaper, kan det være lurt å selge disse til en og samme kjøper for å bedre kontroll. Du kan nå rydde opp og finne en samarbeidspartner som du vet leverer på de premissene du har lagt. En du kan stole på. Og slik går du frem:

 

 1. Vurder de aktuelle sakene. Er fordringene 360 dager eller eldre blinker det et rødt lys.
 2. Undersøk hvilke selskaper som kjøper gamle fordringer.
 3. Du må være forberedt på å kunne sende det aktuelle selskapet en fil med den aktuelle porteføljen. De vil da analyserer den. Det er viktig med presis og mye informasjon om de enkelte sakene.
 4. Selskapet gir et prisanslag på fordringen, avhengig av informasjonen som har blitt oppgitt.
 5. Som selger mottar du oppgjøret av fordringen(e) kort tid etter signert avtale.
 6. Kjøperen står for all håndtering av oppgjøret.

 Les denne artikkelen for å vite mer.

 

Vern godt om din merkevare

 

 

Noen ganger ønsker du å bli omtalt i avisa eller på sosiale medier på grunn av noe bra bedriften har gjort. Det kan være gode resultater, nye metoder eller en ansatt som har utmerket seg. Men stort sett ønsker du å unngå å havne i spaltene, for det kan ofte handle om en negativ opplevelse for dine kunder.

Så hvordan skal du unngå å havne i avisa hvis du ikke vil? Hvordan tar du vare på din merkevare, og hvordan sikrer du at bedriften din ikke blir hengt ut i sosiale medier?

 

Det enkle svaret er selvsagt at du ikke må gjøre noe som skaper grunnlag for negativ omtale. Men det blir for lett. For kundens opplevelse med din bedrift er lang, fra oppmerksomhet til gjennomført betaling. Faktum er at du har en relasjon til kunden hele veien, også etter at fordringene er overlatt til inkassoselskapet. Og da gjelder det å velge sitt inkassoselskap med omhu.

Les mer i denne artikkelen på smarterebetaling.no: Gå under radaren til Facebook - vern om din merkevare

 

 

Gode kundereiser gir gode opplevelser

 

 

 

Selv om du har valgt inkassoselskap er du ikke garantert at alt håndteres skikkelig. I 2016 avgjorde Inkassoklagenemda over 30 klager mot inkassoselskaper. Når kunden er misfornøyd med inkassoen, er ikke veien lang til å være misfornøyd med din bedrift. Det er en åpenbar trussel mot din egen merkevare.

Kunden har nemlig først og fremst et forhold til deg og din merkevare. Og dersom denne delen av kundereisen ender med støy, problemer og feil, så slår det tilbake på din merkevare. Det ønsker du jo ikke.

Les denne artikkelen for å holde vite mer: Hold kontroll på merkevaren din under hele kundereisen - også etter inkasso

 

Hva er benchmarking av inkassooppdrag og hvordan går du frem?

Tegning av graf på glassvegg

Sitter du som ansvarlig i en bedrift som sender store volumer av inkassooppdrag til en inkassoleverandør? Kanskje jobber du i et firma som er leverandør av abonnementstjenester innenfor trening og helse, mobiltelefoni, tele/bredbånd eller energi, som har flere store porteføljer med utestående fakturaer? Da er det ditt ansvar at firmaet som du har betrodd oppgaven med å inndrive de utestående fordringene til, leverer på forventningene og målene dere har satt. Det er ikke sikkert at de evner det. Da må du ta grep.

 

Benchmarking er en prestasjonsorientert arbeidsmetodikk som det kan være krevende å gjennomføre, men flere og flere gjør det. Grunnen til at det er krevende er at innfordringsbransjen har blitt spesialisert og mange tilbydere av tjenestene har spisset sin kompetanse inn mot enkelte bransjer. For de som benytter benchmarking av sine leverandører gjelds det å kunne sammenligne epler med epler slik at konkurransen blir rettferdig.

Les artikkelen Slik konkurranseutsetter du inkassoavtalene dine for å lære mer om fremgangsmåten. 

Huskeliste før du setter igang

Før du setter ut dine fordringer til flere selskaper på en og samme portefølje må du passe på følgende:

 • Sett opp identiske avtaler for de ulike leverandørene du inviterer med i benchmarkingen
 • Sørg også for identisk rapportering underveis og at din bedrift har gode systemer som muliggjør sammenligning
 • Leverandørene skal rapportere på sine leveranser som du benytter til å sette opp sammenligningen. Standard løsningsgradsrapporter er ofte nok til å sammenligne.
 • Still krav om at inkassobyråene du bruker forklarer hva som ligger bak tallene i rapportene de sender deg.

Oppsummering

Jobber du med kreditt og innfordring vil du møte på de samme utfordringene enten du er i et stort eller lite firma. Uansett utfordring er det viktig å ha gode systemer og oversikt, en klar politikk for hvordan dere skal drive innfordring og overordnet alt dette - dere skal sørge for å bevare firmaets gode navn og rykte. Dette gjelder enten dere driver innfordring selv eller om dere bruker en samarbeidspartner. Ofte vil dette være den utslagsgivende faktoren når et inkassobyrå skal velges. 
 

På denne siden gir vi deg bred informasjon om lover og regler knyttet til kreditt og innfordring. I tillegg får du vite endel om adferdsøkonomi og psykologi knyttet til fagfeltet. Gå gjerne dypere i materien ved å klikke deg inn på linkene som viser deg videre til eksterne kilder eller til Modhi-bloggen Smarterebetaling.no