Modhi vinner konkurransen

HubSpot Video

Positive, kompetente og løsningsorienterte medarbeidere

Mye av årsaken til suksessen ligger i våre ansattes gode kompetanse i  kommunikasjonen med kundene som skylder penger. Vi trener kundesenteret og saksbehandlerne i løsningsorientert kommunikasjon med kundene.

Vi bruker mye tid og ressurser på å lære oss våre kunders produkter og tjenester. Vi ønsker å lære oss mest

Modhi servicepris 2020

 mulig om kundenes policyer for deres kundebehandling. Da er vi bedre rustet til å håndtere kundene som skal betale på en god og profesjonell måte.

Dette gjøres ofte ved at vi hospiterer hos fordringshaver i deres kundebehandlingsmiljø. Vi er rett og slett drillet på våre kunders prosesser og produkter.

Respekt

Vi lykkes aller best når vi behandler den som skylder penger med respekt. De aller fleste ønsker å gjøre opp for seg, og det er mange grunner til at man har kommet i en slik situasjon. Vi trener våre kundebehandlere i å møte alle på en positiv, konstruktiv og løsningsorientert måte.

Et sterkt analysemiljø

Modhis sterke analysemiljø danner grunnlaget for spesialtilpassede inndrivningsløp og aktiviteter overfor hver enkelt kunde. En manglende betaling kan være en forglemmelse fra en god kunde man har hatt i mange år. Da er det viktig å henvende seg med en positiv reminder som ikke oppfattes som støtende. I andre tilfeller kan raske juridiske tiltak være nødvendig for å sikre betaling.

Gode analyser av en portefølje med spesialtilpassede inndrivningsløp sikrer en optimal innfordringsprosess for alle typer av sene betalere.

 

Ønsker du å vite mer om Modhi's Metode? 

Fyll inn kontaktinfo i skjema under - så tar vi kontakt med deg:Modhi_-SB1-png