Toppbanner-web

 

VELKOMMEN TIL MODHI FORUM FAKTURA 2021

Vi har gleden av å invitere deg til årets konferanse den 22.oktober!

Arrangementet foregår i Bjørvika Konferansesenter og vi byr på et rikt faglig program med både interne og eksterne foredragsholdere.

Meld deg på


Program

08:30

Ankomst

Registrering og enkel frokost

09:00

Velkommen og nytt fra Modhi

Terje Kvitrud adm.dir Modhi Norge/Rolf Eek-Johansen adm.dir Modhi Finance

09:25

Inkassoutviklingen i Norge

Terje Kvitrud, adm.dir Modhi Norge

09:45

Var koronaåret et unntaksår, eller fortsettelsen av en trend?

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen

10:45

Pause

11:00

Advokatens time - Relevante temaer

Glenn Lorentzen, advokat i Modhi Norge

12:15

Lunsj

13.30

Arbeidet med ny inkassolov

Thor Kleppen Sættem¸ statssekretær i Justisdepartementet

14:30

Pause

14:45

«God stemning på jobben»

Kjersti Idem, foredragsholder og relasjonsterapeut som har mange år bak seg i mediebransjen, blant annet som programleder i TVNorge, P4 og Radio 1

15.45

Avslutning - takk for i dag!

Terje Kvitrud, adm.dir Modhi Norge


Eksterne foredragsholdere:

Jan Ludvig Andreassen

Jan Ludvig Andreassen

Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn-og utland. Han er opptatt av de lange linjer og liker en god debatt. De siste 20 år har han jobbet med makroøkonomiske analyser i blant annet DnB, Alfred Berg og Norges Bank.

Thor Kleppen Sættem

Thor Kleppen Sættem

Thor Kleppen Sættem er statssekretær for justis-, beredskaps- og innvandringsministeren (H). Han har vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet siden 2016. Han kom fra en stilling som statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. I perioden 2004–2013 arbeidet han for Høyres sekretariat på Stortinget. Han har også vært byrådssekretær for finans i Oslo kommune og næringspolitisk rådgiver i NHO.

Kjersti Idem

Kjersti Idem

Kjersti Idem har mange år bak seg i mediebransjen, blant annet som programleder i TVNorge, P4 og Radio 1. I foredraget «God stemning på jobben» snakker hun konkret om hva som skal til for å skape et bedre arbeidsmiljø og gode relasjoner til kollegaer. Foredraget formidles på en personlig og konkret måte, og er fylt av både «aha-opplevelser» og tankevekkere.

PÅMELDING INNEN 10.OKTOBER
INGEN DELTAKERAVGIFT

Vi vil til enhver tid følge myndighetenes anbefalinger og smittevernregler ift covid 19.Modhi_logo